Skeletirana proteza

Opis terapije

Skeletirane proteze su izrađene od čvrste metalne legure Co-Cr-Mo koja daje čvrstoću što omogućava tanku i gracilnu bazu, a samim tim povećava komfor. Retencija kod skeletirane proteze se ostvaruje pomoću livenih kukica koje precizno obuhvataju zub nosač te se na taj način smanjuje štetno dejstvo kukice na zub. Okluzalni naslon obezbjeđuje prenos pritiska žvakanja na zub. Najviši estetski rezultat sa ovom vrstom proteza postiže se kombinovanjem sa fiksnim metalokeramičkim krunicama koje se sa skeletiranom protezom povezuju atečmenima. Tada atečmeni pridržavaju protezu na zubima i potpuno su nevidljivi.


Kandidati za terapiju

Indikovane su kod krezubih vilica u situacijama kada ne postoji mogućnost ugradnje implantata ili izrade fiksnog protetskog rada.


Materijali koji se koriste

Kod izrade skeletiranih proteza koristimo Ivoclar Vivadent garnituru zuba. Raspon oblika zuba posebno je dizajniran da odgovara dobi i karakteristikama svakog pacijenta. Oblici prednjih zuba, po uzoru na prirodne, nude izuzetne estetske osobine i visoku otpornost na trošenje.


Rezervišite svoj termin za pregled ili terapiju!