Nivelacija alveolarnog grebena

Opis zahvata

Nivelacija grebena spada u pretprotetski hirurški postupak gdje se rješavaju nepravilnosti grebena u donjoj i gornjoj vilici, odnosno bezubi vilični greben se podiže na nivo prije spuštanja. Zahvat traje kratko i radi se u lokalnoj anesteziji, te je stoga bezbolan. Nakon zahvata potreban je kraći period za zarastanje rane, prije nego se prisupi protetskoj terapiji.


Kandidati za zahvat

Pacijenti kod kojih su na alveolarnom grebenu prisutne koštane izrasline koje onemogućavaju izradu kvalitetne fiksne ili mobilne zubne nadoknade. Takve koštane izrasline je potrebno hirurškim putem ukloniti.


Rezervišite svoj termin za pregled ili terapiju!