MDI mini implantati

Opis zahvata

Mini dentalni implantati su implantati malog prečnika (njihov prečnik je manji od 3mm, dok standardi implantati imaju prečnik veći od 3mm, najčešće 4mm ili 5mm). Pravi naziv ove vrste implantata je implantati malog prečnika, dok je naziv mini implantati zapravo fabričko ime najzastupljenijeg implantata malog prečnika - 3M Mini Dental Implant (MDI). Kod bezubih vilica kod kojih ne postoji mogućnost ugradnje standardnih implantata, a augmentacija vilične kosti nije moguća, mini dentalni implantati predstavljaju terapiju izbora.


Kandidati za zahvat

Mini dentalni implantati se koriste kod pacijenata sa bezubim vilicama koji imaju nestabilne proteze. Kod većine bezubih (ili čak i krezubih) vilica kost je u većoj mjeri resorbovana, te je za standardni zubni implantat potrebno izvršiti augmentaciju kosti. Mini dentalni implantati kod većine pacijenata ne zahtijevaju augmentaciju kosti, stoga je njihova ugradnja značajno jednostavnija nego kod standardnih implantata.


Materijali koji se koriste

Dizajnom 3M MDI implantata postignuta je visoka stabilnost implantata u mekoj, kao i u gustoj kosti. Matrice 3M MDI implantata omogućavaju i do 30° divergencije između dva implantata. Posebno su kreirani za pacijente koji imaju malu koštanu masu za klasične implantate.


>
Rezervišite svoj termin za pregled ili terapiju!