Evetric kompozitni ispun

Opis terapije

Cilj terapije kompozitnim ispunima je da se ukloni što manja količina zubnog tkiva i pritom postigne izvorni oblik i boja zuba. Kompozit je vrsta smole koja ima osobinu hemijskog vezivanja za zubno tkivo, pa je stoga uklanjanje tvrdog zubnog tkiva minimalno. Stvrdnjavanje materijala se postiže korištenjem LED lampi.


Kandidati za terapiju

Indikovani su u situacijama kada nisu prisutna velika oštećenja zubnog tkiva. Koriste se kod sanacije karijesa, frakture krune zuba i korekcije oblika i boje zuba.


Materijali koji se koriste

Ivoclar Vivadent Evetric kompoziti koristeći nano-čestice pigmenta boja postižu impresivni kameleonski efekt koji garantuje prirodni izgled ispuna. Materijal je dostupan u velikom broju nijansi i dosta se lako oblikuje, što omogućava da ispun oblikujemo morfološki i estetski u oblik zdravog zuba.


Rezervišite svoj termin za pregled ili terapiju!