Cirkonijum dioksid krunice

Opis terapije

Cirkonija ili cirkon(ijum) dioksid keramika je relativno nov materijal u stomatologiji, ali sigurno jedno od najboljih protetskih rješenja koje moderna stomatologija može da ponudi. Cirkonijum dioksid je biokompatibilan, nema alergijskih reakcija, stoga se preporučuje kod pacijenata alergičnih na legure metala. Nepovoljna je podloga za nakupljanje plaka, što značajno olakšava održavanje oralne higijene.


Kandidati za terapiju

Osnova od cirkondioksidne keramike se koristi kada su indikovane nadoknade veće čvrstoće uz zahtjev za vrhunski estetski efekat (najčešće u bočnoj regiji). U bočnoj regiji se može izraditi krunica isključivo od cirkon dioksidne keramike (monolitna), a u prednjoj regiji se kapica (core) boji fasetnom keramikom (Emax).


Materijali koji se koriste

Za fasetiranje cirkonijum dioksidnih krunica koristimo Ivoclar Vivadent Emax Ceram keramiku. Čvrstoća na savijanje cirkonijum dioksid krunice u kombinaciji sa Emax keramikom iznosi čak 1200 MPa, a vrhunske estetske karakteristike ostaju imperativ kao kod ostalih potpuno keramičkih krunica.