Opis terapije

Izrađuje se od akrilata, a može da bude izrađena u vidu totalne proteze u slučaju potpune bezubosti ili parcijalne proteze u slučaju krezubosti. Akrilatne proteze predstavljaju finansijski najpovoljniji način rješavanja nedostatka jednog ili više zuba. Retencija kod totalne akrilatne proteze se postiže pomoću sniženog pritiska ispod proteze efektom prisisavanja proteze na sluzokoži. Kod parcijalne proteze retencija se ostvaruje kukicama koje obuhvataju postojeće zube.


Kandidati za terapiju

U slučajevima kada je vilica bezuba, a ukoliko ugradnja implantata nije moguća akrilatna proteza predstavlja jedino protetsko rješenje.


Rezervišite svoj termin za pregled ili terapiju!